קטגוריה: בטחוני / המחדל: חוסר מוכנות צבאית

בטחוני

המחדל: חוסר מוכנות צבאית

תקציר: למרות דוח בריק, ואף שהדרג המדיני שמע במספר הזדמנויות על אפשרות לחדירה של מאות מחבלים ויותר דרך מספר רב של נקודות – המוכנות של צה"ל והיערכותו הוגבלו לחדירת חוליות של מחבלים אחדים בלבד. צה"ל לא היה מוכן, אסטרטגית וטקטית, לנפילת המכשול הטכנולוגי ולחדירה רחבת היקף מבחינה מספרית וגאוגרפית, של מחבלים ברמת מיומנות והצטיידות כה גבוהה. בהתאם לכך, הסד"כ בשעות הראשונות של החדירה היה מדולל מאוד, מה גם שגדודים הועברו מגזרת עזה לאיו"ש, בשל חימום הגזרה על ידי חברי כנסת מהציונות הדתית ועוצמה יהודית.
נושאים באחריות:
ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ״ל
יש בידך מידע מאומת נוסף או עדויות?