תמיכה בדוח התחקירים של מחדל 23

מחדל 23״ הוא פרויקט תחקירים ציבורי המתבסס על שיתוף ציבור. ממצאי התחקיר יסוכמו בדוח מקיף שיוגש לוועדת החקירה הממלכתית ומוסדות ביקורת נוספים. אנו דורשים מוועדת החקירה וממוסדות הביקורת להתייחס במלוא הרצינות הנדרשת לממצאי התחקיר.
התמיכה שלכם בדרישה שלנו תחזק את עמדתנו הציבורית.

גם אני עומד לצד פרויקט התחקירים ״מחדל 23״ וזכות הציבור להשמע בדיונים על המחדל