קטגוריה: בטחוני / המחדל: תגובה כושלת לאירוע

בטחוני

המחדל: תגובה כושלת לאירוע

תקציר: לאחר תחילת האירוע לקח לכוחות זמן רב להגיע ולגבש תמונת מצב בשל היערכות לקויה, פריסת כוחות לא מספקת והשבתה של אמצעי תצפית ותקשורת. לא הופעל מערך היסעים ותחב״צ בכדי להסיע את החיילים לשטחי הכינוס, וחיילים שהגיעו לשטחי כינוס חיכו זמן רב עד שהסיעו אותם לשטח. אזרחים נותרו נצורים בבתיהם והתחננו לסיוע במשך יותר מ-24 שעות. כוחות משטרה ולוחמים שנכחו בשטח פעלו באופן עצמאי במשך זמן רב עד שהתבססה שרשרת פיקוד מסודרת.
נושאים באחריות:
רמטכ״ל, ראש אמן, שרת התחבורה
יש בידך מידע מאומת נוסף או עדויות?