קטגוריה: בטחוני / המחדל: תגובה כושלת לאירוע
כשל 01.

עבר זמן רב מדי עד שהייתה לצבא תמונת מצב

לצבא לקח זמן רב לגבש תמונת מצב מלאה לאירוע מכה סיבות: 1. חוסר מוכנות לתרחיש חדירה בסדרי גודל שהתרחשו. 2. השארת כוחות מצומצמים מדי באותה שבת חג שלא הצליחו להגיב ולהגיע לכל נקודות החדירה. 3. שיתוק של עמדות תצפית ופגיעה בתשתיות תקשורת על ידי חמאס 4. אי טיפול באמצעי תצפית שהתקלקלו טרם האירוע
יש בידך מידע מאומת נוסף או עדויות?

התחקיר המלא יעלה כאן בקרוב